Terug naar overzicht

Actualiteiten in de Volkshuisvesting

Bij uitstek geschikt voor medewerkers die al langer in de volkshuisvesting werkzaam zijn, en die bijgepraat moeten worden over de laatste ontwikkelingen die de corporaties in de toekomst wellicht zullen doormaken. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de corporaties?

Aan de orde komen onder andere actualiteiten als wetgeving, overheidsbeleid, relatie corporatie met haar stakeholders, beleidsontwikkelingen en financiële consequenties.

Het programma omvat onder andere

 • de crisis
 • de herziene Woningwet
 • toezicht commissie Hoekstra
 • gevolgen parlementaire enquêtecommissie
 • integrale vennootschapsbelasting
 • nieuwbouw productie
 • gevolgen huurbeleid
 • gevolgen verkoopbeleid
 • het investeringsfonds
 • beoordeling WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
 • interne bedrijfsvoering
 • sturen op kasstromen

Wat levert het u op?

Deelnemers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor hun corporatie.

Doelgroep

Voor medewerkers en leidinggevenden die al langer werkzaam zijn in de volkshuisvesting.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
UW INVESTERING Prijs op aanvraag

Download kalender

Download