Terug naar overzicht

Cursus Tijdelijke verhuur

Om te voorkomen dat huurders gemakkelijk uit hun woning worden gezet, zijn zij goed beschermd door de wet. Het uitgangspunt in het huurrecht is dat huurcontracten voor onbepaalde tijd worden afgesloten en dat de verhuurder deze niet zomaar kan beëindigen. Slechts in uitzonderingsgevallen zijn tijdelijke huurcontracten mogelijk, waarbij de huurder na afloop van de afgesproken termijn daadwerkelijk moet vertrekken. Zoals verhuur op grond van de Leegstandwet of een huurovereenkomst ‘naar zijn aard van korte duur’.

Inhoud

In de cursus Tijdelijke verhuur wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van tijdelijke verhuur. Er zal in worden gegaan op de mogelijkheden die een woningcorporatie ten dienste staan als zij een woning slechts tijdelijk wil verhuren. Er zal worden stilgestaan bij de Wet Doorstroming Huurmarkt, die de mogelijkheden van tijdelijke verhuur per 1 juli 2016 heeft verruimd. Zo is het met de invoering van deze wet nu mogelijk om een huurovereenkomst van maximaal twee jaar aan te gaan, waarbij de huurder beperkte huurbescherming heeft. Deze aanvulling geldt helaas slechts in uitzonderingsgevallen voor woningcorporaties. Daarnaast heeft de Wet Doorstroming Huurmarkt de zogenaamde ‘doelgroepcontracten’ uitgebreid en is de ‘tussenhuur’ verruimd. Ook de Leegstandwet is aangepast.

Programma

In deze cursus worden alle vormen van tijdelijke verhuur (en gebruik) van woonruimte onder de loep genomen. U leert te bepalen welke variant in een bepaalde situatie de beste is en welk contract daarbij hoort.

Doelgroep

Corporatiemedewerkers die regelmatig met huurrechtelijke vragen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in hun contacten met huurders. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 380,00, vrij van btw en inclusief de kosten voor verzorging en verblijf, inclusief cursusmateriaal, exclusief parkeerkosten.

Deze cursus organiseren wij samen met Nestas.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dagdeel middag van 13.30 uur tot 16.30 uur UW INVESTERING € 380,00, vrij van BTW

Download kalender

Download