Terug naar overzicht

Sturen op prestaties

Het vertalen van een visie en missie naar strategische en operationele doelstellingen is voor veel corporaties nog een hobbel. Het vervolgens meten of de prestaties volgens de doelstellingen zijn behaald, maakt het er niet gemakkelijker op. Het inzicht geven en verantwoorden van zowel maatschappelijke als commerciële prestaties vormen de kern van transparantie van woningcorporaties naar stakeholders en toezichthouders. U wilt grip houden op uw bedrijf en tijdig maatregelen kunnen nemen.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties. In deze training leert u de plannen van uw eigen organisatie direct meetbaar te maken en verbindingen te leggen. In deze training leert u uw doelstellingen op zowel strategisch als operationeel meetbaar te maken en inzicht te geven in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. U leert de Plan Do Check Act toe te passen met behulp van principes van bewezen managementmodellen zoals het INK-model en de Balanced Scorecard.

Het programma omvat onder andere

 • besturingsfilosofie toepassen
 • strategische en operationele doelstellingen onderscheiden en verbindingen leggen
 • principes van kwaliteitsmanagement modellen zoals INK en Balanced Scorecard succesvol toepassen
 • prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren aan doelstellingen koppelen
 • basiskennis proces-en risicomanagement
 • PDCA-cyclus toepassen

Aan het einde van de training bent u in staat

 • missie en visie te vertalen naar strategische doelstellingen
 • strategische doelstellingen te vertalen in operationele doelstelling en hier zowel de belangrijkste financiële als niet financiële prestatie-indicatoren aan te verbinden en op te sturen
 • risico's te herkennen en hier tijdig maatregelen op te nemen
 • de PDCA toe te passen op alle niveaus. Van ondernemingsplan naar strategisch voorraadbeleid en vervolgens naar operationele plannen en projecten
 • de vertaling te maken wat een strategie betekent voor uw organisatie, afdelingen en medewerkers
 • zelf plannen op te stellen dan wel hier een belangrijke bijdrage aan te leveren

Doelgroep

Leidinggevenden of beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleids- en operationele plannen zoals een ondernemingsplan, jaar-en meerjarenplan en een afdelingsplan. (Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 695,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 10,00).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma (09.00 uur tot 16.30 uur) UW INVESTERING € 695,00, vrij van BTW

Download kalender

Download