Terug naar overzicht

Actualiteiten en basiskennis Woningwaardering zelfstandige woonruimte

Vanaf 1 oktober 2015 is de WOZ-waarde van de woning onderdeel van de woningwaardering en zijn de punten voor woonvorm, woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarstegebieden vervallen. Hierdoor hebben (externe) factoren die van invloed zijn op de marktwaarde van een koopwoning nu ook effect op de woningwaardering en dus de maximaal redelijke huurprijs van een huurwoning. Identieke woningen die op verschillende plaatsen staan, hebben daardoor niet meer hetzelfde aantal punten. Daarnaast is de term serviceflat vervangen voor de term zorgwoning, en is de definitie om 35 procent toeslag op de punten te mogen toepassen enigszins bijgesteld.

Uitgangspunt bij de herziening van het woningwaarderingsstelsel was dat op landelijk niveau de maximale huurprijzen niet mochten wijzigen. Op 1 oktober 2016 wordt het woningwaarderingsstelsel weer gewijzigd (o.a. extra punten voor kleine woningen in de regio Amsterdam en Utrecht).

Programma

Deze training behandelt de laatste wijzigingen van de woningwaardering. Maar ook wordt teruggekeken naar de wijzigingen die zijn voortgekomen uit de Warmtewet en het eindigen van de overgangsregeling voor het energielabel. Behalve door wijzigingen in de regeling kan het aantal punten van de woning ook wijzigen door het toevoegen van kwaliteit aan de woning. We behandelen voorbeelden van veranderingen aan de woning en bekijken of deze van invloed zijn op de woningwaardering.

Naast de inhoudelijke informatie over het woningwaarderingsstelsel komen ook de rol die de woningwaardering speelt bij tussentijdse huuraanpassingen, de jaarlijkse huurverhoging en het huurbeleid van de corporatie aan bod.

Na het volgen van de cursus bent u

  • bekend met de verschillende woningwaarderingsbegrippen
  • bekend met de definitie van een zorgwoning
  • op de hoogte hoe het aantal punten moet worden bepaald op basis van de WOZ-waarde
  • in staat het aantal punten en de maximaal redelijke huurprijs te berekenen voor zelfstandige woonruimte
  • in staat te signaleren welke wijzigingen of gebreken aan een woning van invloed zijn op het puntenaantal van de woning
  • bekend met de rol die de woningwaardering speelt bij woningverbetering, de jaarlijkse huurverhoging en het huurbeleid van de corporatie
  • bekend met de laatste actualiteiten rondom woningwaardering

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor corporatiemedewerkers die geen of beperkte kennis hebben van woningwaardering zelfstandige woonruimte en voor medewerkers die op de hoogte willen zijn van de laatste wijzigingen en actualiteiten op het gebied van de woningwaardering. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 380,00, vrij van btw en inclusief de kosten voor verzorging en verblijf, inclusief cursusmateriaal, exclusief parkeerkosten.

Deze cursus organiseren wij samen met Nestas.

 

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dagdeel middag van 13.30 uur tot 16.30 uur DATA
  • 14 februari 2019 - Mercure Amersfoort
  • 28 november 2019 - Mercure Amersfoort
UW INVESTERING € 380,00, vrij van BTW

Download kalender

Download